You are here: Program » skytalks » RAF VAN BRUSSEL: Passion for flying

skytalks op Skywonder

RAF VAN BRUSSEL: Passion for flying

Raf Van Brussel, Singer-songwriter / Radio presentator / Godfather OCU SQN in Kleine Brogel / Vliegenier (met OSL beperking op Klasse II wegens nierstenen), Music and Wings CV

In short: Microbe / Effort / Recreation / Passion / Future

Language presentation: Dutch

Back to overview
  • propeller
  • Vives
  • flag
  • IVAO
  • belgian aero club
  • belgian ulm federation
  • BeUAS
  • Mediapartners
  • sky magazine